Privacy Profiel

uwKindVeilig

Status
Geverifieerd
Retail Privacy Keurmerk
Profielgegevens

Bedrijfsnaam

BIG Webshop

Profieltype

Online webwinkel

Adres

Veraartlaan 12B, 2288GM Rijswijk

Toon kaart

Website

www.uwkindveilig.nl

KvK

59364858

Download profiel
Download pdf

Het biedt een overzicht van informatie over de wijze waarop BIG Webshop persoonsgegevens verwerkt en de rechten die u, als betrokkene, heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de mogelijkheid om contact op te nemen met de winkel, voor het indienen van vragen, klachten of verzoeken.

Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens .
Bijvoorbeeld: Verzamelen, delen, gebruiken, verwijderen, verspreiden, analyseren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die van toepassing is sinds 25 mei 2018 en geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert.

Meer informatie

Uw Privacyrechten

Rechten van inzage

U heeft het recht om de winkel te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens van u te wijzigen of verwijderen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op bezwaar
U heeft onder omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door de winkel. De winkel beoordeelt het bezwaar conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de winkel te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde, conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
Recht op intrekken toestemming
Indien u (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om de eerder gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. U kunt de toestemming intrekken op de wijze zoals aangegeven door de winkel en in ieder geval via het contactformulier een verzoek indienen.

Privacy schema

Het privacy schema biedt een overzicht van de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden.
Selecteer het type persoonsgegevens voor meer informatie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, Adresgegevens

Bron persoonsgegevens Meer informatie
Cookies Meer informatie
Bijzondere persoonsgegevens Meer informatie
Profilering & automatische besluiten Meer informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor

Aankoopgeschiedenis, Adresgegevens, Bezoekersaantallen

Adresgegevens, Bankrekeningnummer, cookied

Aankoopgeschiedenis, Adresgegevens, cookied-bijzonder

Aankoopgeschiedenis, Adresgegevens, Bankrekeningnummer, Besturingssysteem

qweqwewqe

coookiestest

111111

asdasdasdasd

Aankoopgeschiedenis, aaaa

BRONNN, neeen, neeeeeee, Ja2

Aankoopgeschiedenis, Zoekopdrachten, Bezoekers stromen / looproute, Biometrische gegevens

Adresgegevens, Aankoopgeschiedenis, Bankrekeningnummer

Adresgegevens, Besturingssysteem

ciookie1

cookie1

Aankoopgeschiedenis, Adresgegevens, Bankrekeningnummer

cookie1

Aankoopgeschiedenis

Aankoopgeschiedenis, Adresgegevens

Aankoopgeschiedenis

Aankoopgeschiedenis

Profilering & Automatische besluiten

Bij het verwerken van de onderstaande persoonsgegevens is sprake van
geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

U kunt in het schema nuttige informatie en de onderliggende logica inzien,
alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, Adresgegevens

Logica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gevolgen

Lorem ipsum dolor sit amet, cLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Belang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit

Contact

Heeft u een vraag, verzoek of klacht omtrent de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Zo komt u direct in contact met de aangewezen privacy contactpersoon van BIG Webshop.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Let op! De AP zal de klacht alleen in behandeling nemen nadat u de klacht eerst bij de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingediend en deze niet naar uw tevredenheid is afgehandeld.

Contactformulier